Waarbij kan je Dinkel Vallei Bemiddeling inzetten


Heb je een geschil tussen leerkracht-leerling, leerkracht-ouders, directie-leerkracht, directie-ouders of een andere combinatie?

Mijn pedagogische en didactische achtergrond zet ik in als bemiddelaar bij gesprekken binnen het onderwijs. Mocht je een geschil of conflict hebben op de school van je kind of zelf als student dan kan ik hierbij bemiddelen. 

Neem contact op voor een oplossingsgerichte aanpak om het gesprek te bevorderen.

*Beide partijen; school en ouders/student moeten instemmen bij het aanstellen van een bemiddelaar.